• จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 18.00
  • นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
  • 038-027397

About us

บริษัท ซอง เชน แมชชินเนอรี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 7/328 หมู่ 6 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 ทุนจดทะเบียน 246,000,000.00 บาท

การก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1992 เป็นเครืออุตสาหกรรมเทคโนโลยี ระดับสูง ด้านอุตสาหกรรม และ การค้าภาคเอกชนขนาดใหญ่ ที่รวมกันพัฒนาการผลิตและการจัดจำหน่าย ไว้เป็นหนึ่งเดียว เป็นบริษัทร่วมทุนการค้าระหว่างบริษัท จงเซิน กรุ๊ปประเทศจีน เพื่อผลิตรถจักรยานยนต์ยี่ห้อริวก้า (RYUKA) บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตจักรยานยนต์ที่มีคุณภาพดี มีประสิทธิภาพสูงและมีราคาเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายในประเทศไทย ด้วยความเข้มแข็งและเอาใจใส่ในการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

จนถึงปัจจุบัน ภายใต้เครืออุตสาหกรรมจงเซิน ประกอบด้วยบริษัทเจ้าของที่เข้าตลาดหลักทรัพย์และบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรวม 30 แห่ง

Tel :  038-027397, 090-8943577    Fax : 038-027393

ประเทศลาว Tel : ++85684211888

บริการหลังการขาย/แผนอะไหล่  โทร. 090-894-3577
สนใจสมัครผู้แทนจำหน่าย/ฝ่ายขาย  โทร. 038-027-397